Garantievoorwaarden Das Bikes

Op alle producten die wij verkopen zijn onze garantievoorwaarden van toepassing. Als u een elektrische fiets bij ons koopt, bieden wij u dezelfde fabrieksgarantie als uw plaatselijke fietsenmaker. Om aanspraak te maken op deze garantie, vragen wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen.

Naast de fabrieksgarantie profiteert u ook van de wettelijke garantie op al uw aankopen. Dit houdt in dat onze producten moeten voldoen aan de verwachtingen die u als consument redelijkerwijs mag hebben. Onze fabrieksgarantie komt bovenop de wettelijke garantie en voldoet aan de richtlijnen en voorwaarden van de fabrikant. U vindt bij bepaalde merken een samenvatting in de productspecificaties, maar voor een volledig overzicht van alle richtlijnen en voorwaarden verwijzen wij u naar de website van de betreffende fabrikant.

Fabrieksgarantie

Onze fabrieksgarantie dekt defecten die duidelijk het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten (en dus niet veroorzaakt worden door normale slijtage) met een garantieperiode van 2 jaar op constructie- en/of materiaalfouten voor het frame, elektrische onderdelen en spatborden van de fietsen. Voor de accu geldt tevens een garantietermijn van 2 jaar, maar de capaciteit van de accu zal afnemen na verloop van tijd en gebruik. Deze capaciteitsvermindering valt niet onder de garantie. Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, ketting, kettingbladen, kabels en remblokken, wordt geen garantie afgegeven. Accessoires hebben een garantieperiode van 1 jaar op constructie- en/of materiaalfouten.

Melding van een garantiegeval

Als u vermoedt dat u te maken heeft met een garantiegeval, neem dan altijd eerst contact op met onze klantenservice. Wij staan klaar om u verder te helpen.

Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of telefoon betreffende een mogelijke garantieaanspraak, verzoeken wij u om het volgende mee te sturen, zodat we u zo snel mogelijk kunnen assisteren:

Uw bestelnummer (te vinden op de factuur).

Een duidelijke beschrijving van het garantiegeval.

Een foto van het defecte onderdeel (indien van toepassing).

De informatie over de eerste onderhoudsbeurt van uw fiets.

Op deze manier kunnen wij beoordelen of er sprake is van een garantiegeval. Als we op basis van de foto’s of beschrijving niet kunnen vaststellen of het om een garantiegeval gaat, zullen we samen met u naar alternatieve oplossingen zoeken. Dit doen we natuurlijk in overleg met u.

Behoud van fabrieksgarantie

Onderhoud bepaalt de levensduur van iedere fiets, dus ook van uw elektrische fiets. Voer een eerste controlebeurt uit na 250 km of binnen 3 maanden na aankoop van jouw fiets om de garantie te behouden. Onderhoud kunt u laten uitvoeren door onze monteurs of door een erkende fietsenmaker. Bewaar de bonnen van de fietsenmaker als bewijs voor het uitgevoerde onderhoud.

In de navolgende gevallen vervalt de garantie: De fiets heeft niet aantoonbaar (met factuur / bon) na 3 maanden of 250 km na levering een eerste onderhoudsbeurt gekregen. De fiets heeft niet aantoonbaar (met factuur / bon) na uitvoer eerste controlebeurt jaarlijks een onderhoudsbeurt gekregen. Als de gebreken het gevolg zijn van onjuiste montage, dat wil zeggen montage die afwijkt van de bijgeleverde montage instructie. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de fiets dat niet overeenkomstig de bestemming is, o.a.: i. Met volle belading op- en afrijden van stoepranden; ii. Tegen stoepranden aanrijden; iii. Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht. Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificaties van de betreffende fiets of zijn onjuist gemonteerd. Indien het bewijs van eigendom niet aanwezig is. Bij constatering dat de maximumsnelheid van 25km/h is aangepast. Bij belasting zadel met meer dan 120 kg. Bij belasting bagagedrager met meer dan 25 kg. In geval van schade, ontstaan ten gevolge van een ongeval of een ander van buiten komend onheil.

Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van Das Bikes voor schade aan (onderdelen van) de fiets als gevolg van: Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, derailleurset, remmen, versnellingen en/of loslopen van onderdelen, het nastellen van wielen en spaken gedurende gebruik, alsmede spaakbreuk. Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem/derailleurkabels, remblokken, banden, ketting en tandwielen. Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak of chroomroest. Dit geldt ook voor het zadel. Deze kan van kleur veranderen. Dit door gebruik en / of externe factoren zoals UV straling, vocht en warmte. Klimatologische invloeden zoals verkleuring van lak en zadel. Fietsen die gebruikt worden ten behoeve van verhuur. Er aanpassingen zijn gedaan aan de originele staat en instellingen, zoals het gebruik van niet-erkende onderdelen en/of accessoires.

Wat valt nooit binnen de garantie op een fiets?

Waterschade aan accu en display. Voor de accu geldt tevens een garantietermijn van 2 jaar, maar de capaciteit van de accu zal afnemen na verloop van tijd en gebruik. Deze capaciteitsvermindering valt niet onder de garantie. Schade aan onderdelen die gevoelig zijn (zoals banden, ketting, kettingbladen, kabels en remblokken, wordt geen garantie afgegeven). Val- en stootschade.

Arbeidskosten op onderdelen in geval van garantie

Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door Das Bikes is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van Das Bikes worden gerepareerd dan wel worden vergoed. Eventuele kosten van (de-)montage zijn voor rekening van de eigenaar, indien van de eigenaar verwacht mag worden dat het te vervangen onderdeel zelf gemonteerd kan worden.

Duur van de reparatie van uw fiets

Wij proberen uw fiets binnen 14 dagen te repareren mits de onderdelen voorradig zijn, zijn de onderdelen niet voorradig dan bestellen wij de onderdelen bij de leverancier en zijn wij van die levertijd afhankelijk.

Waar kan ik terecht voor onderhoud/reparaties?

Wanneer u onze hulp nodig hebt bij een kleinere reparatie of onderhoud aan uw fiets, dien dan een verzoek in bij ons. Wij kunnen u van dienst zijn in onze vestiging in Zaandam. U kunt tevens bij iedere (merk)dealer terecht voor het laten uitvoeren van een reparatie. Let op! Voor deze reparaties kunnen zij kosten in rekening brengen. DAS Bikes vergoedt deze kosten van derden niet, omdat een officiële (merk)dealer de kosten van de garantie direct door de fabrikant kan laten vergoeden. Neem dus altijd eerst contact met ons op, zodat wij kunnen overleggen hoe, waar, en voor welk bedrag de reparatie uitgevoerd wordt.

Goed om te weten

De bovengenoemde fabrieksgarantie geldt uitsluitend voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar. Mocht er bij het uitvoeren van een service- of onderhoudsbeurt iets aan het licht komen dat onder de garantie valt, neem dan contact met ons op.